Privacybeleid

Geheimhouding en Privacy
Bij aanvang van de begeleiding wordt besproken welke (inhoud) rapportages naar de opdrachtgever (werkgever) worden verzonden. (wettelijke eisen en toetsingskaders van het UWV zijn hierin mede bepalend). De werknemer ontvangt van elke rapportage een afschrift. 

Bij de begeleiding in het kader van job-coaching wordt uitsluitend verslag gedaan van het proces. 

Persoonsgegevens worden conform vigerende wetgeving (o.a. AVG) werkdossiers worden na afronding van elke begeleiding nog ten minste 2 jaar bewaard. 

Opslag gegevens
De opslag vindt digitaal plaats in beveiligde (gecertificeerde) omgevingen. 

Ten aanzien van het verwerken van gegevens, zijn de fysieke en virtuele machines ondergebracht in de door ons aangewezen Nederlandse datacentra. Alle datacentra zijn ISO 27001 gecertificeerd. 

Inzagerecht
De professional van Indorso geeft de klant desgevraagd inzage in en afschrift van het (complete) dossier.

Hij biedt daarbij aan tekst en uitleg te verschaffen. Alvorens de klant inzage te

geven verwijdert de coach de gegevens die betrekking hebben op anderen

uit het dossier, voor zover die niet door de betrokkene zelf zijn verstrekt.